Phaungdawoo Festival
Phaungdawoo Festival

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ​

ที่ทะเลสาบอินเลมีการเพาะปลูกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ชาวอินทาซึ่งอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบทำการเกษตรบนสวนเกษตรแบบลอยน้ำ โดยจะปลูกทั้งดอกไม้และพืชผัก เช่นมะเขือเทศ แปลงปลูกจะมีลักษณะเป็นแถวยาวลอยอยู่บนน้ำ โดยแปลงปลูกนี้จะทำจากกอของผักตบชวา สาหร่าย และกกที่รวบรวมมาจากตลิ่ง นำมายึดรวมกัน และผูกแปลงปลูกไว้กับไม้ไผ่ลำยาวที่ปักยึดลงไปที่ก้นทะเลสาบ สถานที่ตั้งของสวนเกษตรลอยน้ำอยู่ที่ หมู่บ้านนัมปัน (Nampan Village) ทะเลสาบอินเล เมืองยองชเว (NyaungShwe Township)​

สวนเกษตรลอยน้ำ อินเล​

วัดงาเพจองเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่ทะเลสาบอินเล โครงสร้างที่สวยงามทำจากไม้สร้างบนเสาเหนือทะเลสาบในช่วงปลายทศวรรษที่ 1850 วัดแห่งนี้เป็นที่รวมของพระพุทธรูปศิลปะพุกามโบราณ ศิลปะแบบฉาน ศิลปะแบบทิเบต และพระพุทธรูปศิลปะอังวะ อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงที่สุดจากแมวกระโดด เจ้าอาวาสได้ฝึกให้แมวสามารถกระโดดลอดห่วงเหมือนฝึกละครสัตว์ สถานที่ตั้งของวัดงาเพจองอยู่ที่ หมู่บ้านงาเพจอง ทะเลสาบอินเล​

วัดงาเพจอง หรือวัดแมวกระโดด​

หมู่บ้านอินเด็นมีที่ท่องเที่ยวคือเจดีย์โบราณ และยองอ๊ก ก็เป็นหนึ่งในนั้น ยองอ๊กเป็นกลุ่มของเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่หลังหมู่บ้านอินเด็น แม้ว่าเจดีย์โบราณเหล่านี้จะพังทลายไปบ้าง แต่รายละเอียดโครงสร้างองค์เจดีย์ก็ยังคงอยู่ บางส่วนยังปรากฏให้เห็นลายสลักปูนปั้นที่วิจิตรบรรจงของสวรรค์และสัตว์ในคติความเชื่อโบราณ สถานที่ตั้งของกลุ่มเจดีย์ยองอ๊ก อยู่ที่หมู่บ้านอินเด็น ทะเลสาบอินเล​

กลุ่มเจดีย์ยองอ๊ก​

เทศกาลฟองดออู ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิ่งน่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยว เนื่องด้วยเป็นเทศกาลทางศาสนาที่มีคนเฝ้ารอ และเป็นเหตุการณ์มีความสำคัญมากที่สุดที่ทะเลสาบอินเลแห่งนี้ เทศกาลนี้จัดถึง 18 วันมีขบวนแห่พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ การแข่งเรือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมาก พระพุทธรูป 4 จาก 5 องค์จากเจดีย์ฟองดออูจะถูกอัญเชิญทางเรือพิธี ที่ถูกลากจูงโดยเรือพายตามประเพณีดั้งเดิม เทศกาลนี้จะมีขึ้นช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ขึ้นอยู่กับปฏิทินตามคติความเชื่อของพม่า​

เทศกาลฟองดออู (Phaungdawoo Festival)​

สร้างเมื่อปี 2002 ไร่องุ่นแห่งนี้ผสานองค์ความรู้การทำไวน์จากฝรั่งเศสและออสเตรเลีย เข้ากับองุ่นจากฝรั่งเศส สเปน และอิสราเอล เพื่อรังสรรค์ไวน์ชั้นเยี่ยม ลิ้มรสไวน์ในราคาไม่แพงในทำเลที่ดีเยี่ยม

 

เมนูอาหารตะวันตกและท้องถิ่นก็มีให้บริการที่นี่เช่นกัน รวมถึงเมนูชีสที่ราคา 4,500 จ๊าด เพื่อช่วยเสริมรสชาดของไวน์ ที่นั่งมีทั้งภายในอาคารและชานระเบียงให้เลือกนั่ง

 

ถ้าคุณยังไม่ได้ดื่มหนักจนเกินไปนัก คุณยังสามารถปั่นจักรยานเลียบทะเลสาบไปยังหมู่บ้าน MaingThauk ที่อยู่ริมทะเลสาบได้ ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนี้สร้างอยู่บนเสาเหนือทะเลสาบ ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งตั้งอยู่บนบก นอกจากนี้ จากหมู่บ้านคุณยังสามารถมองเห็นทุ่งเจดีย์เรียงรายกันอยู่ตามเชิงเขาอีกด้วย การเดินทางไปกลับหมู่บ้านแห่งนี้ใช้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางแม้ว่าจะมีการราดผิวถนนแล้วแต่ก็ยังขรุขระอยู่ ทางขวามือของคุณจะมองเห็นวิวที่ลุ่มไปจนถึงทะเลสาบ ในขณะที่ทางซ้ายมือจะเห็นแนวเชิงเขาทอดตัวไปทางทิศตะวันออกไปยังเมืองกั๊กกู่ (Kakku) ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีร้านน้ำชาที่ขายของกินเล่นและบะหมี่อีกด้วย หากว่าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วละก็ คุณอาจขอจ้างเรือให้พาคุณกลับไปที่เมืองยองชเวได้ ค่าโดยสารสำหรับคุณและจักรยานของคุณรวมแล้วไม่น่าจะเกิน 15,000 จ๊าด

ไร่องุ่น เรด เมาเท่น และหมู่บ้าน MaingThauk​

Nga Phe Kyaung Monastery/Jumping Cats Monastery
Nyaung Oak Pagodas
Shwe Indein Pagoda

เจดีย์ชเวอินเด็น​

เจดีย์ชเวอินเด็นตั้งอยู่ที่ปลายลำห้วยอินเด็นที่สวยงาม ซึ่งห้วยนี้จะเชื่อมกับทะเลสาบอินเลบริเวณเจดีย์ฟองดออูเราสามารถมองเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์สีขาวที่ยอดเนิน รอบๆเนินเขาจะเป็นกลุ่มของสถูปเจดีย์โบราณ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพปรักหักพัง กล่าวกันว่าเจดีย์นี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 และ 18 สถานที่ตั้งของเจดีย์ชเวอินเด็น อยู่ที่หมู่บ้านอินเด็น ทะเลสาบอินเล​

Phaungdawoo Pagoda

เจดีย์ฟองดออูเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมียนม่าร์ และเป็นเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรัฐฉานตอนใต้ เจดีย์นี้ตั้งอยู่ที่ทะเลสาบอินเล ฝั่งหมู่บ้าน Ywama คำว่าฟองดออูในภาษาพม่าแปลว่า “ด้านหน้าของแพ หรือหัวแพ” เจดีย์ฟองดออูเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ซึ่งกล่าวกันว่าพระเจ้าอลองซีตูเป็นผู้ถวายและเจดีย์ฟองดออูนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บูชาพระพุทธรูปทั้ง 5 องค์นี้ สถานที่ตั้งของเจดีย์ฟองดออูอยู่ที่ หมู่บ้าน Ywama ทะเลสาบอินเล​

เจดีย์ฟองดออู (Phaungdawoo Pagoda)​

Phaungdawoo Pagoda

ถิ่นชนเผ่าปะโอ : หมู่บ้าน Sakar​

Home of Pa-O tribe: Sakar Village

หมู่บ้าน Sakar ใกล้ทะเลสาบอินเลที่เร้นลับแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์อันเขียวขจีของภูเขา ล้อมรอบด้วยที่ราบสูงรัฐฉาน การนั่งเรือเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการแล้วการได้ชื่นชมขุนเขาทะมึนใหญ่ในป่า ให้อาหารนกน้ำที่อยู่ทั่วไปในทะเลสาบ พบกับพืชน้ำหลากหลาย และชาวอินทาที่พึงพอใจกับชีวิตเรียบง่ายกำลังพายเรือด้วยขาของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นดั่งของเรียกน้ำย่อยของเหล่าผู้ที่กระหายในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์

 

หมู่บ้าน Sakar ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองของเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน เป็นสถานที่ที่รอการเข้าไปสำรวจ ซึ่งยังไม่ถูกรุกล้ำจากภายนอก การเข้าสู่หมู่บ้าน Sakar ต้องใช้เวลาล่องเรือถึงครึ่งวัน ที่นั่นคุณจะพบกับชาวเขาเผ่าปะโอที่ยิ้มต้อนรับแขกผู้มาเยือนท่ามกลางศาสนสถานเช่นเจดีย์และวัดที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ค้นพบคำตอบของปริศนาที่คุณเฝ้าหาด้วยตัวของคุณเองที่หมู่บ้าน Sakar แห่งนี้

Alodaw Pauk Pagoda

เจดีย์อะโลดาวพะอัค (AlodawPauk)​

เจดีย์อะโลดาวพะอัคเป็นหนึ่งในเจดีย์กว่า 84,000 องค์ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาเมื่อพระเจ้าอโนรธาเสด็จมาถึงทะเลสาบอินเล ก็ได้ทรงให้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่แทนของเดิมซึ่งเหลือแค่ส่วนฐาน ตอนแรกเจดีย์แห่งนี้ถูกตั้งชื่อว่าเจดีย์อินพญา แต่ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็นเจดีย์ยาดานา ก่อนที่จะเปลี่ยนอีกครั้งมาเป็นชื่อที่เรียกกันในปัจจุบัน เจดีย์อะโลดาวพะอัคเป็นสถูปเจดีย์รูปแบบฉานที่ประดับตกแต่งด้วยอัญมณีสถานที่ตั้งของเจดีย์อยู่ที่ หมู่บ้านนัมปัน (Nampan Village) ทะเลสาบอินเล เมืองยองชเว (NyaungShwe Township)​

Shwe Inn Tha Floating Resort