ประสบการณ์การนั่งบอลลูนข้ามทะเลสาบอินเล

พระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นยามเช้านับเป็นสัญญาณที่ดีในการทำสิ่งที่ฝันเอาไว้นั่นก็คือ การนั่งบอลลูนข้ามทะเลสาบอินเลในทริปการท่องเที่ยวประเทศพม่าที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

体验热气球穿越茵莱湖之旅

当旭日缓缓从地平线上升起,乘着热气球翱翔于空中是一件极为激动人心的事,“完成人生清单”是许多人都希望拥有的经历……不过,乘着热气球穿越茵莱湖——算是一件真正让您的缅甸之旅刻骨铭心的一件事!

Ce que vous devez faire quand vous êtes dans le lac Inle - Partie A​

Ce que vous devez faire quand vous êtes dans le lac Inle - Partie A​

Tandis que les villes de Bagan et Yangon sont les principales attractions touristiques, une autre destination à visiter est le lac Inle. Qui gagneLentement en popularité. Le lac Inle est composée d'un vaste lac calme rempli de maisons pilotées, marécages et des collines et des temples scintillant de loin. La ville principale du lac Inle est un petit village appelé Nyaungshwe. En utilisant cette petite ville comme base, vous êtes libre d'explorer le meilleur de ce que ces villages à côté du lac peuvent offrir. Voici quelques-uns de nos choses préférés à faire à lac Inle.

Visitez les marchés traditionnels et l'artisanat​

Visitez les marchés traditionnels et l'artisanat
Souvent, l'un des arrêts de la visite en bateau est une visite à quelques marchés traditionnels où vous pouvez voir les locaux de vente de produits traditionnels. Le village de ThaungThut, situé à une demi-heure de là tient un grand marché que les gens affluent à tous les cinq jours. Si vous vous aventurez un peu plus loin, vous trouverez des villages qui produisent beaucoup d'artisanat, dont certains vendent sur les marchés.

Things You Must Do When You're in Inle Lake - Part B​

Visit Traditional Markets & Handicrafts
Often, one of the stops of the boat tour is a visit to a few traditional markets where you can see locals selling traditional produce. The village of Thaung Thut, located half an hour away holds a big market which people flock to every five days. If you venture a bit further, you will find villages who produce a lot of handicrafts, some of which they sell in the markets. The people in the Kyauk Taing village are into pottery while the people from the Kyaing Kan specialize in robe weaving. These little handicraft villages range in products and while some can argue that most of them are made specifically for tourists, this still provides employment and livelihood for the locals.

...
...

Blog page

Shwe Inn Tha Floating Resort